Vormgeven aan inzicht en visie;

Vertrouwen in het kind is de basis voor 'het nieuwe spelen'.

Een kort inspirerend verhaal uit de praktijk van alle dag. Door pedagoog Josien Schoufour.
Het is inmiddels al even geleden maar nog steeds heel actueel. Begin deze eeuw ben ik 15 jaar unitmanager van een kinderdagverblijf geweest. Computers waren in het begin nog niet op locatie voorhanden. De post bijvoorbeeld, moest manueel verwerkt worden. Maar gelukkig was er naast dergelijke algemene werkzaamheden ook voldoende tijd om snel te participeren in alle pedagogische taken van het kinderdagverblijf. Daardoor leerde ik onze leidsters, de kinderen en ouders snel beter kennen.
Gedurende die tijd kwam ik erachter dat de pedagogische boodschap vanuit de leiding naar de kinderen er eenzijdig uit bestond dat de leidsters heel enthousiast het voorbeeld gaven in alles en dat de kinderen het beste dat voorbeeld dan maar konden volgen. Dat kon de kinderen onmogelijk een goed zelfbeeld geven.

Ik wilde, vanuit wat ik tijdens mijn studie had geleerd graag laten zien dat er ook een andere, meer inspirerende weg, te bewandelen was. Om die cultuurverandering plaats te laten vinden moesten eerst de werkwijze van onze medewerkers veranderd worden. Van louter leidinggevend naar een veel meer begeleidende rol.

Kinderen zelfstandiger maken kan wanneer je ze vertrouwen en vrijheid durft te geven. Dat was dus de uitdaging. Om dat te faciliteren deed het 'labelen' van zowat alles wat zich in het kinderdagverblijf bevond zijn intrede. Zodoende kregen spullen en speelgoed een herkenbare plaats en begon een spannende reis voor alle betrokkenen om ook daadwerkelijk resultaat te boeken. Gelukkig zorgde de nieuwe wisselwerking tussen begeleiding, kinderen en uitdagend speelgoed al snel voor verrassende reacties.

Ouders waren dikwijls verbaast wanneer ze, na enige tijd, zagen dat hun kind geheel zelfstandig de tafel kon dekken en dat hun kind mooie creaties kon maken met open en uitdagend speelgoed. Bovendien waren kinderen na afloop ook prima in staat het betreffende speelgoed weer netjes op te bergen op de plek waar het thuis hoorde.

Mijn coaching taak was er tijdens de gehele transformatieperiode nooit op gericht om zaken af te dwingen of personen te veranderen. Het gehele proces, de uitwisseling van energie, het zien van nieuwe kansen en mogelijkheden leidde uiteindelijk tot een positief opvoedkundig klimaat wat voor alle betrokkenen heel natuurlijk aanvoelde. Het resultaat werd vervolgens nog verder geoptimaliseerd door het aanbieden van nieuwe uitdagende speelmaterialen. Hierdoor konden de kinderen hun creatieve talent beter tot ontwikkeling brengen, waardoor zowel ouders als kinderen het superleuk bleven vinden om elke dag opnieuw weer naar ons kinderdagverblijf te komen!